แบบศาลาทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แบบศาลาทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของกรมทางหลวงพร้อมประมาณการ